• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Самоврядування

У Лащівському НВК учнівське самоврядування є важливою частиною демократичних процесів, які відбуваються як у школі, так і у суспільстві в цілому. Учнівське самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості, ефективнішому входженню в доросле життя.

Діти стають не спостерігачами життя, а його учасниками. Через шкільне самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

У нас створено шкільну республіку ТЕМП (талановите, ерудоване молоде покоління), робота якої грунтується на традиціях і тісно пов'язана зі специфікою школи, потребами села.

Очолює шкільну республіку Президент, який обирається на загальних зборах таємним голосуванні.


СТАТУТ РЕСПУБЛІКИ ТЕМП

Загальні положення

1. Головною метою шкільної республіки є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.

2. Завдання учнівського самоврядування:

· сприяти вироблення в учнів господаря своєї школи;

· формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму;

· виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;

· розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів великого колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.

3. Діяльність органів самоврядування має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральної, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Шкільна республіка ТЕМП (5 - 9 класи)

Очолює шкільну республіку президент.

Перзидент співпрацює з Радою міністрів.

Рада міністрів складається з :
Міністерства навчання і творчості, Міністерства культури і спорту, Міністерства дисципліни і порядку, Міністерства преси та інформації.

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
Міністерство навчання і творчості
 • Організація взаємодопомоги у навчанні.
 • Контроль за відвідуванням уроків.
 • Проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів.
 • Організація позаурочної діяльності.
 • Організація дозвілля на перервах.
 • Надання шефської допомоги з організації оздоровчого табору.
Міністерство культури і спорту
 • Організація змістовного дозвілля.
 • Залучення учнів до підготовки і проведення творчих справ, розважальних програм.
 • Проведення традиційних загальношкільних свят.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Організація спортивних конкурсів. Проведення туристичних походів, змагань.
 • розучування народних рухливих ігор.
Міністерство дисципліни і порядку
 • Організація чергування по школі та по їдільні.
 • Організація рейдів-перевірок.
 • Робота з порушниками дисципліни і порядку.
 • Організація прибирання території.
 • Нагляд за дотриманням культури поведінки.
 • Перевірка і дотримання санітарно-гігієнічних норм: чичтсота приміщень, охайний зовнішній вигляд.
 • Здійснення профілактичної антитютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної роботи.
Міністерство преси та інформації
 • Вивчення дімки учнів про шкільне життя.
 • Висвітлення подій шкільного життя. Розвиток мовленєвої культури та культури спілкування.
 • Поширення інформації з різних галузей знань.
 • Оформлення плакатів, стінгазет, оголошень.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА ШКІЛЬНОЇ РЕСПУБЛІКИ

1. Президента шкільної республіки обирають учні НВК таємним голосуванням.

2. Президент шкільної республіки є головою учнівського колективу.

3. Президент є головою Ради Міністрів.

4. Президент шкільної республіки є членом педагогічної ради і Ради НВК

5. Президент має право:

Ø скликати учнівську конференцію, засідання Ради Міністрів;

Ø ухвалювати рішення, які не суперечать Статуту;

Ø влаштовувати заходи, які змінюють суттєво річний навчально-виховний план;

Ø ініціювати зміни, що сприяють поліпшенню стану навчання та дозвілля;

Ø представляти інтереси НВК в районних шкільних учнівських організаціях та громадських організаціях села.

6. Рішення Президента з питань учнівського самоврядування самостійні і незалежні від рішень адміністрації НВК.

7. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

8. Президент зобов’язаний:

Ø дотримуватись Статуту шкільної республіки;

Ø контролювати виконання Статуту;

Ø координувати роботу Ради Міністрів,

Ø допомагати адміністрації здійснювати річний план роботи.

9. Повноваження Президента припиняються у разі :

Ø Відставки;

Ø Імпічменту;

Ø Закінчення ним школи.

Кiлькiсть переглядiв: 528